luni, septembrie 14, 2020

Paducea Mociar, un loc de basm din Romania. Este cea mai frumoasa si mai veche padure de la noi din tara

Pădurea Mociar este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier), situată în Transilvania, pe teritoriul județului Mureș.

- Advertisement -

Cea mai batrana padure din Romania are o vechime de peste 500 de ani. Stejar, frasin, carpen si plop tremurator sunt specii pe care le veti gasi aici. Unii dintre copaci au ajuns la varste respectabile, cuprinse intre 650 si 720 de ani, martori tacuti ai evenimentelor istorice.

Aria naturală se află în partea sud-estică a Depresiunii colinare a Transilvaniei, în nord-estul județului Mureș, pe teritoriul administrativ al comunei Gurghiu, în imediata apropiere de drumul județean DJ153C, care leagă municipiul Reghin de satul Hodac.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate și are o suprafață de 48 hectare.

Arealul aflat la poalele Munților Gurghiu (grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvani, aparținând de lanțului carpatic al Orientalilor, pe platforma râului Mureș) este inclus în situl de importanță comunitară – Mociar[4] și reprezintă o arie naturală de interes științific datorită vârstei multiseculare (400-500 de ani) a stejarilor (Quercus robur 60%) ce alcătuiesc „Pădurea Mociar”, împreună cu arboret de frasin (Fraxinus excelsior 20%), carpen (Carpinus betulus 10%) și plop tremurător (Populus tremula 10%).

- Advertisement -

În vecinătatea rezervației naturale se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

  • Biserica reformată din Gurghiu
  • Biserica reformată din satul Gurghiu, construcție 1756.
  • Biserica romano-catolică din Gurghiu.
  • Ansamblul castelului Bornemisza (Castelul Bornemisza, parcul dendrologic, Capela Rakoczi și turnul), construcție sec. XVIII-XIX, monument istoric (cod LMI MS-II-a-A-15692).
  • Fabrica de porțelan din Gurghiu, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric (cod LMI MS-II-a-A-15691).
  • Așezarea romană romană de la Gurghiu (Epoca romană).
  • Situl arheologic de la Gurghiu (cetăți medievale din sec. XIV; Epoca medievală).
    Rezervația naturală de tip botanic Poiana narciselor Gurghiu.